Taxi Skånepågarna

Helsingborg
Mer än bara taxi!

Taxi Skånepågarna - alltid bara ett enkelt telefonsamtal bort

Persondatapolicy

Policy för integritet och dataskydd – GDPR

Vilka personuppgifter behandlar Taxi Skånepågarna – se?
Vi behandlar endast personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

• Namn
• E-postadress

Hur får Taxi Skånepågarna – se tillgång till dina personuppgifter?
Taxi Skånepågarna – se, får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

• Uppgifter du tillhandahåller oss direkt.
• Uppgifter som registreras när du besöker webbplatsen, taxiskanepagarna.se – och/eller postar en kommentar här.
• Uppgifter vi får när du anmäler dig till ev nyhetsbrev och andra utskick.
• Uppgifter vi får när du kontaktar, söker anställning hos, besöker eller på annat sätt tar kontakt med oss.

När lämnar Taxi Skånepågarna – se ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag, och du har samtyckt till det.

Ansvar
Taxi Skånepågarna – se är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Rätt att begära information och att få felaktiga uppgifter korrigerade
Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och du kan begära att vi ändrar eller upphör att behandla dina personuppgifter genom att skicka oss en undertecknad begäran. Vid frågor beträffande Taxi Skånepågarna – se´s behandling av dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Cookies – kakor
Taxi Skånepågarna – se:s webbplats använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator. Läs mer här!

Så här skyddas dina personuppgifter
Taxi Skånepågarna – se använder Loopia som leverantör av webbhotell och servrar. Loopia använder sig av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera informationen på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Loopia har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat:

• informationssäkerhet
• incidenthantering
• riskanalys
• mjukvaruppdateringar
• säker konfiguration och hantering av enheter
• kontor och serverhallar
• mjukvaruutveckling

Loopias personal är också bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Persondatapolicy – Loopia